Virkdata
Opret gratis konto Log ind

Simpelt API til CVR data

Integrér nemt, hurtigt og billigt i jeres system, website eller app. Hent regnskaber og oplysninger om virksomheder fra Danmark, Norge, Finland og Schweiz.

Kunde anbefaler Kunde anbefaler Kunde anbefaler Kunde anbefaler
150+ kunder anbefaler os
Request
Find køreklar eksempler i vores dokumentation i alle sprog og metoder - så kan du nemt og hurtigt komme i gang med din integration.
 • using System.Net.Http.Headers;
  var client = new HttpClient();
  var request = new HttpRequestMessage
  {
    Method = HttpMethod.Get,
    RequestUri = new Uri("https://virkdata.dk/api/?search=tdc net"),
    Headers =
    {
      { "Authentication", "YOUR_API_KEY" },
    },
  };
  using (var response = await client.SendAsync(request))
  {
    response.EnsureSuccessStatusCode();
    var body = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    Console.WriteLine(body);
  }
 • $curl = curl_init();
  
  curl_setopt_array($curl, [
    CURLOPT_URL => "https://virkdata.dk/api/?search=tdc net",
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 30,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
      "Authorization: YOUR_API_KEY"
    ],
  ]);
  
  $response = curl_exec($curl);
  $err = curl_error($curl);
  
  curl_close($curl);
  
  if ($err) {
    echo "cURL Error #:" . $err;
  } else {
    echo $response;
  }
 • const http = require('https');
  
  const options = {
    method: 'GET',
    hostname: 'https://virkdata.dk/api/',
    port: null,
    path: '?search=tdc net',
    headers: {
      Authentication: 'YOUR_API_KEY'
    }
  };
  
  const req = http.request(options, function (res) {
    const chunks = [];
  
    res.on('data', function (chunk) {
      chunks.push(chunk);
    });
  
    res.on('end', function () {
      const body = Buffer.concat(chunks);
      console.log(body.toString());
    });
  });
  
  req.end();
 • const settings = {
    async: true,
    crossDomain: true,
    url: 'https://virkdata.dk/api/?search=tdc net',
    method: 'GET',
    headers: {
      Authentication: 'YOUR_API_KEY'
    }
  };
  
  $.ajax(settings).done(function (response) {
    console.log(response);
  });
 • AsyncHttpClient client = new DefaultAsyncHttpClient();
  client.prepare("GET", "https://virkdata.dk/api/?search=tdc net")
    .setHeader("Authentication", "YOUR_API_KEY")
    .execute()
    .toCompletableFuture()
    .thenAccept(System.out::println)
    .join();
  
  client.close();
 • HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://virkdata.dk/api/?search=tdc net")
  .header("Authentication", "YOUR_API_KEY")
  .asString();
 • import http.client
  
  conn = http.client.HTTPSConnection("https://virkdata.dk/api/")
  
  headers = {
    'Authentication': "YOUR_API_KEY"
  }
  
  conn.request("GET", "?search=tdc net", headers=headers)
  
  res = conn.getresponse()
  data = res.read()
  
  print(data.decode("utf-8"))
 • library(httr)
  
  url <- "https://virkdata.dk/api/"
  
  queryString <- list(search = "tdc net")
  
  response <- VERB("GET", url, query = queryString, add_headers('Authentication' = 'YOUR_API_KEY'), content_type("application/octet-stream"))
  
  content(response, "text")
 • require 'uri'
  require 'net/http'
  
  url = URI("https://virkdata.dk/api/?search=tdc net")
  
  http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
  http.use_ssl = true
  
  request = Net::HTTP::Get.new(url)
  request["Authentication"] = 'YOUR_API_KEY'
  
  response = http.request(request)
  puts response.read_body
 • Se alle kode eksempler i vores dokumentation, heriblandt C#, PHP, Node.js, Javascript, jQuery, Java, Swift, Python, R, Ruby - kom i gang på få minutter med over 22 køreklare eksempler.
  Dokumentation
Response
Modtag data retur i JSON, XML, Raw, Plain text eller HTML. Se vores dokumentation for eksempler og funktioner til behandling af response-data.
 • {
  "vat": 40075267,
  "name": "TDC NET A/S",
  "address": "Teglholmsgade 1",
  "zipcode": 2450,
  "city": "København SV",
  "protected": false,
  "phone": null,
  "email": null,
  "website": null,
  "fax": null,
  "startdate": "2019-12-03",
  "enddate": null,
  "employees": 2328,
  "industrycodemain": 611000,
  "industrydescmain": "Fastnetbaseret telekommunikation",
  "companytype": "A/S",
  "companydesc": "Aktieselskab",
  "owners": [
    "Ole Mølgaard Andersen",
    "Nikolaj Wilhjelm Galskjøt",
    "Henrik Nørgaard Brandt",
    "Bastian Rankløve",
    "Lars Hougaard",
    "Henrik Clausen",
    "Frank Hyldmar",
    "Flemming Nørholm Nielsen",
    "Steen Møller",
    "Jens Aaløse",
    "Susanne Juhl",
    "Peter Tind Larsen",
    "Ulrik Laudrup Bølling",
    "Andreas Albert Pfisterer",
    "Lasse Rudebeck Pilgaard",
    "Marie Malmstedt-Miller",
    "Laura Frovin Frederiksen",
    "Allison Kirkby",
    "Martin Dollaris Præstegaard",
    "Casper Niclas Bøgelund Moser",
    "Svend Bank Andreasen",
    "Søren Kalmeyer",
    "Lars Schmidt Lindholm",
    "Kurt Preben Nielsen",
    "Morten Nordsmark Pedersen",
    "Martin Crone",
    "Michel Daniel Roger Jumeau",
    "Pernille Bloch",
    "Helle Schultz",
    "Mathilde Marie Fonager",
    "TELEDANMARK A/S",
    "DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB",
    "PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB",
    "Aktieselskabet af 29. november 2021",
    "Nathan Andrew Luckey",
    "Michael Parton",
    "Geoffrey David Shakespeare",
    "Gabriela Alejandra Styf Sjöman",
    "Natalia Axt"
  ]
  
  
 • <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <company xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <vat>40075267</vat>
    <name>TDC NET A/S</name>
    <address>Teglholmsgade 1</address>
    <zipcode>2450</zipcode>
    <city>København SV</city>
    <protected/>
    <phone xsi:nil="true"/>
    <email xsi:nil="true"/>
    <website xsi:nil="true"/>
    <fax xsi:nil="true"/>
    <startdate>2019-12-03</startdate>
    <enddate xsi:nil="true"/>
    <employees>2328</employees>
    <industrycodemain>611000</industrycodemain>
    <industrydescmain>Fastnetbaseret telekommunikation</industrydescmain>
    <companytype>A/S</companytype>
    <companydesc>Aktieselskab</companydesc>
    <owners>
      <owner>Ole Mølgaard Andersen</owner>
      <owner>Nikolaj Wilhjelm Galskjøt</owner>
      <owner>Henrik Nørgaard Brandt</owner>
      <owner>Bastian Rankløve</owner>
      <owner>Lars Hougaard</owner>
      <owner>Henrik Clausen</owner>
      <owner>Frank Hyldmar</owner>
      <owner>Flemming Nørholm Nielsen</owner>
      <owner>Steen Møller</owner>
      <owner>Jens Aaløse</owner>
      <owner>Susanne Juhl</owner>
      <owner>Peter Tind Larsen</owner>
      <owner>Ulrik Laudrup Bølling</owner>
      <owner>Andreas Albert Pfisterer</owner>
      <owner>Lasse Rudebeck Pilgaard</owner>
      <owner>Marie Malmstedt-Miller</owner>
      <owner>Laura Frovin Frederiksen</owner>
      <owner>Allison Kirkby</owner>
      <owner>Martin Dollaris Præstegaard</owner>
      <owner>Casper Niclas Bøgelund Moser</owner>
      <owner>Svend Bank Andreasen</owner>
      <owner>Søren Kalmeyer</owner>
      <owner>Lars Schmidt Lindholm</owner>
      <owner>Kurt Preben Nielsen</owner>
      <owner>Morten Nordsmark Pedersen</owner>
      <owner>Martin Crone</owner>
      <owner>Michel Daniel Roger Jumeau</owner>
      <owner>Pernille Bloch</owner>
      <owner>Helle Schultz</owner>
      <owner>Mathilde Marie Fonager</owner>
      <owner>TELEDANMARK A/S</owner>
      <owner>DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB</owner>
      <owner>PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB</owner>
      <owner>Aktieselskabet af 29. november 2021</owner>
      <owner>Nathan Andrew Luckey</owner>
      <owner>Michael Parton</owner>
      <owner>Geoffrey David Shakespeare</owner>
      <owner>Gabriela Alejandra Styf Sjöman</owner>
      <owner>Natalia Axt</owner>
      <owner/>
    </owners>
  </company>
 • vat: 40075267
  name: TDC NET A/S
  address: Teglholmsgade 1
  zipcode: 2450
  city: København SV
  protected: 
  phone: null
  email: null
  website: null
  fax: null
  startdate: 2019-12-03
  enddate: null
  employees: 2328
  industrycodemain: 611000
  industrydescmain: Fastnetbaseret telekommunikation
  companytype: A/S
  companydesc: Aktieselskab
  owners: Ole Mølgaard Andersen, Nikolaj Wilhjelm Galskjøt, Henrik Nørgaard Brandt, Bastian Rankløve, Lars Hougaard, Henrik Clausen, Frank Hyldmar, Flemming Nørholm Nielsen, Steen Møller, Jens Aaløse, Susanne Juhl, Peter Tind Larsen, Ulrik Laudrup Bølling, Andreas Albert Pfisterer, Lasse Rudebeck Pilgaard, Marie Malmstedt-Miller, Laura Frovin Frederiksen, Allison Kirkby, Martin Dollaris Præstegaard, Casper Niclas Bøgelund Moser, Svend Bank Andreasen, Søren Kalmeyer, Lars Schmidt Lindholm, Kurt Preben Nielsen, Morten Nordsmark Pedersen, Martin Crone, Michel Daniel Roger Jumeau, Pernille Bloch, Helle Schultz, Mathilde Marie Fonager, TELEDANMARK A/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Aktieselskabet af 29. november 2021, Nathan Andrew Luckey, Michael Parton, Geoffrey David Shakespeare, Gabriela Alejandra Styf Sjöman, Natalia Axt, 
 • <!DOCTYPE html>
  <html lang='en'>
  <head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>
  <title>API Response</title>
  </head>
  <body>
  <table border='1'>
  <tr><td>vat</td><td>40075267</td></tr>
  <tr><td>name</td><td>TDC NET A/S</td></tr>
  <tr><td>address</td><td>Teglholmsgade 1</td></tr>
  <tr><td>zipcode</td><td>2450</td></tr>
  <tr><td>city</td><td>København SV</td></tr>
  <tr><td>protected</td><td></td></tr>
  <tr><td>phone</td><td>null</td></tr>
  <tr><td>email</td><td>null</td></tr>
  <tr><td>website</td><td>null</td></tr>
  <tr><td>fax</td><td>null</td></tr>
  <tr><td>startdate</td><td>2019-12-03</td></tr>
  <tr><td>enddate</td><td>null</td></tr>
  <tr><td>employees</td><td>2328</td></tr>
  <tr><td>industrycodemain</td><td>611000</td></tr>
  <tr><td>industrydescmain</td><td>Fastnetbaseret telekommunikation</td></tr>
  <tr><td>companytype</td><td>A/S</td></tr>
  <tr><td>companydesc</td><td>Aktieselskab</td></tr>
  <tr><td>owners</td><td>Ole Mølgaard Andersen, Nikolaj Wilhjelm Galskjøt, Henrik Nørgaard Brandt, Bastian Rankløve, Lars Hougaard, Henrik Clausen, Frank Hyldmar, Flemming Nørholm Nielsen, Steen Møller, Jens Aaløse, Susanne Juhl, Peter Tind Larsen, Ulrik Laudrup Bølling, Andreas Albert Pfisterer, Lasse Rudebeck Pilgaard, Marie Malmstedt-Miller, Laura Frovin Frederiksen, Allison Kirkby, Martin Dollaris Præstegaard, Casper Niclas Bøgelund Moser, Svend Bank Andreasen, Søren Kalmeyer, Lars Schmidt Lindholm, Kurt Preben Nielsen, Morten Nordsmark Pedersen, Martin Crone, Michel Daniel Roger Jumeau, Pernille Bloch, Helle Schultz, Mathilde Marie Fonager, TELEDANMARK A/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Aktieselskabet af 29. november 2021, Nathan Andrew Luckey, Michael Parton, Geoffrey David Shakespeare, Gabriela Alejandra Styf Sjöman, Natalia Axt, </td></tr>
  </table>
  </body>
  </html>
 • {"vat":40075267,"name":"TDC NET A\/S","address":"Teglholmsgade 1","zipcode":2450,"city":"K\u00f8benhavn SV","protected":false,"phone":null,"email":null,"website":null,"fax":null,"startdate":"2019-12-03","enddate":null,"employees":2328,"industrycodemain":611000,"industrydescmain":"Fastnetbaseret telekommunikation","companytype":"A\/S","companydesc":"Aktieselskab","owners":["Ole M\u00f8lgaard Andersen","Nikolaj Wilhjelm Galskj\u00f8t","Henrik N\u00f8rgaard Brandt","Bastian Rankl\u00f8ve","Lars Hougaard","Henrik Clausen","Frank Hyldmar","Flemming N\u00f8rholm Nielsen","Steen M\u00f8ller","Jens Aal\u00f8se","Susanne Juhl","Peter Tind Larsen","Ulrik Laudrup B\u00f8lling","Andreas Albert Pfisterer","Lasse Rudebeck Pilgaard","Marie Malmstedt-Miller","Laura Frovin Frederiksen","Allison Kirkby","Martin Dollaris Pr\u00e6stegaard","Casper Niclas B\u00f8gelund Moser","Svend Bank Andreasen","S\u00f8ren Kalmeyer","Lars Schmidt Lindholm","Kurt Preben Nielsen","Morten Nordsmark Pedersen","Martin Crone","Michel Daniel Roger Jumeau","Pernille Bloch","Helle Schultz","Mathilde Marie Fonager","TELEDANMARK A\/S","DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB","PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB","Aktieselskabet af 29. november 2021","Nathan Andrew Luckey","Michael Parton","Geoffrey David Shakespeare","Gabriela Alejandra Styf Sj\u00f6man","Natalia Axt",null]}

CVR API til Regnskaber og Virksomhedsdata

Vores tjeneste er ideel til markedsanalyse, risikostyring, kreditvurdering og strategisk planlægning. Med vores konstant opdaterede data får du nøjagtig og aktuel indsigt i enhver virksomhed registreret i Danmark. Brug vores CVR API for pålidelige oplysninger, der styrker dine forretningsbeslutninger.

Regnskaber
2019
2020
2021
2022
2023
Bruttofortjeneste
1.523.723
1.864.194
1.805.587
1.789.371
1.786.102
Nettofortjeneste
22.999
121.037
272.169
283.349
301.831
Total Kapital
1.538.467
1.659.504
1.931.672
2.215.021
2.516.852
Årest resultat
19.785.374
20.980.172
23.427.633
24.695.738
26.732.653
Årets resultat
Vil du fremvise ovenstående interaktive graf i din egen platform?
Læs her hvordan

Automatiseret indtastning af virksomhedsdata i CRM- og ERP-systemer

Ved at automatisere indsættelsen af data såsom firmanavn, adresse, CVR-nummer, regnskabsoplysninger og kontaktoplysninger direkte i CRM- og ERP-systemer, spares der tid og risikoen for tastefejl minimeres. Brug vores CVR API til at automatisere hele processen og frigør dit team fra manuelt arbejde.

Se vores løsninger
Automatiseret indtastning af virksomhedsdata i CRM- og ERP-systemer Automatiseret indtastning af virksomhedsdata i CRM- og ERP-systemer

Artikler

Praktiske råd, detaljerede guides og opdaterede nyheder

Vis alle artikler

Veldokumenteret API med eksempler

Vores dokumentation uddyber alle parameters og properties så alt er let at forstå. Du kan benytte vores praktiske eksempler uanset hvilket programmeringssprog eller metode dit system benytter og komme i gang på få minutter

Gå til dokumentation
Kunde anbefaler

"En utroligt informativ og letforståelig dokumentation. Jeg har integreret utallige API'er, hvor jeg ofte måtte gætte mig til betydningen af forskellige elementer. Dette var ikke tilfældet med Virkdata, hvor alt var klart og lige til at gå til"

— Michael Højer, Selvstændig Webudvikler
Veldokumenteret API med eksempler Veldokumenteret API med eksempler

Dashboard med oversigt og statistik

Med en konto hos Virkdata får du adgang til dit eget dashboard med oversigt og statistik over alle dine requests. Du kan se statistik over dine handlinger samt avancerede lister over alle dine forespørgsler. Du har desuden mulighed for til hver en tid at opgradere eller nedgradere dit abonnement, ændre dine kontooplysninger samt adgangskode

Opret gratis konto
Kunde anbefaler

"Selvom vi ikke bruger vores dashboard så meget, som vi oprindeligt havde planlagt, er vi glade for dets tilgængelighed. Det giver os et klart og overskueligt overblik"

— Rasmus Nielsen, Project Manager
Dashboard med oversigt og statistik Dashboard med oversigt og statistik
Dansk CVR APINorsk CVR API Finsk CVR API Schweizisk CVR API

Virksomhedsdata fra Danmark, Norge, Finland og Schweiz

Vi er konstant dedikerede til at udvide vores tjenester og integrationer for at imødekomme dine behov.
Stolt kan vi nu meddele, at vores platform understøtter søgninger på virksomheder i Danmark, Norge, Finland, og Schweiz.
Dette skridt fremad giver dig en mere omfattende adgang til virksomhedsdata på tværs af grænser, alt sammen fra én enkelt kilde

Se vores løsninger

Stabilt CVR API

Vores pålidelige CVR API løsning er designet for nem integration i dit system. Med fokus på stabilitet og hurtige svartider sikrer vi en problemfri oplevelse. Ved uforudsete udfordringer, tilbyder vores opdaterede dokumentation og dedikerede kundeservice hurtig hjælp

Se vores løsninger
Kunde anbefaler

"Vi valgte Virkdata baseret på vores første indtryk af pålidelighed og professionalisme. Det har været afgørende for vores bankapplikations stabilitet og effektivitet. Integrationen var problemfri, og API'ets robusthed sikrede en glat drift uden kompromisser. Et fremragende valg for ethvert seriøst projekt"

— Megan Ross, Software Engineer
Stabilt CVR API

Kom i gang med det samme

Du kan komme i gang helt gratis med vores Free plan. Du kan også vælge den plan der tilpasser din virksomhed bedst.
Uanset hvilken konto du vælger får du øjeblikkelig adgang til dit dashboard vores API.

Opret gratis konto
Ready