Virkdata
Opret gratis konto Log ind

Changelog

Aktuel version: 1.4.3
I vores changelog kan du følge med i opdateringer omkring Virkdata. Når vi opdaterer vores API, website, app eller lign. vil det fremgå her.
Alle vores opdateringer er designet til at være 100% bagudkompatible, hvilket betyder, at enhver opdatering vi foretager – uanset om det drejer sig om optimeringer eller tilføjelsen af nye funktioner – ikke vil forstyrre dit eksisterende setup. Når du én gang har integreret vores API, er der ingen nødvendighed for yderligere handling fra din side; din version vil automatisk blive opdateret til den nyeste, inklusiv alle de fordele den medfører.
Vi er dedikerede til løbende at forbedre brugeroplevelsen, hastigheden og sikkerheden af vores tjenester, og som kunde vil du automatisk nyde godt af disse forbedringer. Hvis du har spørgsmål til vores opdateringer, eller hvis du har forslag til, hvordan vi kan gøre vores tjenester endnu bedre, er du altid velkommen til at tage kontakte til os.
v1.4.3 · 5. juli 2024

Hastighedsoptimeringer
Vi har bemærket, at vores website til tider kunne køre langsomt, og derfor har vi foretaget flere optimeringer for at forbedre hastigheden. Vi har yderligere tiltag planlagt som integreres løbende, som vil fortsætte med at forbedre frontend-oplevelsen.

API-opdateringer
Flere af vores kunder har efterspurgt yderligere data i vores API. Vi arbejder aktivt på en opdatering, der vil inkludere disse data, og forventer at have den klar snart. Vi prioriterer bagudkompatibilitet højt, så de nye dataudtræk vil blive tilføjet som nye værdier. Dette sikrer, at eksisterende værdier og funktioner fortsat kan anvendes uden ændringer.

v1.4.2 · 26. april 2024

Forbedringer i API-logik og Søgefunktionalitet
Vi fortsætter med at forbedre, hvordan vores API beregner og leverer data. Denne opdatering indeholder en række diverse optimeringer, der sigter mod at øge hastigheden og sikre korrekte resultater for vores brugere.

 • API -> Tilføjelse af hjemmeside i respons: Vi har udvidet API'et til at inkludere virksomhedens hjemmeside i svaret, hvis den er tilgængelig. Dette giver brugerne yderligere relevant information om virksomheden.
 • Virkdata.dk -> Interaktivt kort for virksomhedsplacering: Når du søger efter virksomheder, vil vores hjemmeside nu vise et interaktivt kort med virksomhedens placering, såfremt virksomhedens adresse er tilgængelig. Dette giver brugerne en visuel reference og gør det nemmere at forstå virksomhedens geografiske placering.

Disse opdateringer er designet til at forbedre brugeroplevelsen ved at tilføje nyttige funktioner og sikre, at vores data er så omfattende og nøjagtige som muligt.

v1.4.1 · 25. april 2024

Forbedringer i API-logik og Søgefunktionalitet:

 • Opstrukturering af API-logik: Efter introduktionen af regnskabsdata og nøgletal har vi omstruktureret logikken i vores API for at forbedre svartiderne på forespørgsler. Dette er for at sikre en hurtigere og mere effektiv håndtering af brugerforespørgsler.
 • Optimering af Søgefunktionalitet: Vi har identificeret udfordringer med søgning efter firmanavne, hvor resultaterne nogle gange ikke matchede det forventede firma, på trods af det korrekte navn. Dette skyldes den måde, vi modtager data på. For at tackle dette problem har vi udført en eksperimentel omstrukturering af vores søgealgoritme. Vi vil nøje overvåge resultaterne af denne omstrukturering i de kommende dage og foretage løbende optimeringer for at sikre de bedste resultater for vores brugere.
 • Hjemmeside link i API forespørgsler Hjemmeside link er tilføjet til respons såfremt det er tilgængeligt.

Disse ændringer sigter mod at forbedre brugeroplevelsen ved at øge hastigheden på forespørgsler og forbedre nøjagtigheden af søgeresultaterne.

v1.4.0 · 23. april 2024

Nøgletal og Regnskabsdata for Danske Virksomheder:

 • Nøgletal Tilgængelige: Vi har tilføjet muligheden for at se vigtige nøgletal for danske virksomheder, herunder Bruttofortjeneste, Nettofortjeneste, Egenkapital og Årets resultat. Dette giver brugerne et mere omfattende indblik i virksomhedernes økonomiske præstationer.
 • Finansiel Opsamling: Hvis dit abonnement understøtter det, kan du nu inkludere financial_summary:true i dit kald til CVR API for at modtage et array med regnskabsdata for de seneste 5 år, sammen med dine søgeresultater. Vær opmærksom på, at svartiden på disse kald kan være lidt længere end kald uden regnskabsdata. Bemærk venligst, at regnskabsdata ikke er tilgængelige for alle virksomheder.

Disse tilføjelser udvider funktionaliteten af vores system og giver brugerne en dybere indsigt i danske virksomheders økonomiske præstationer.

v1.3.1 · 8. april 2023

Mindre opdateringer for at øge stabilitet og ydeevne
I dette hotfix har vi implementeret en række rettelser og optimeringer, der målretter mindre problemer og forbedrer den generelle ydeevne af vores API og engine:

 • Optimeringer i API: Vi har foretaget tekniske justeringer i vores API for at forbedre responsivitet og stabilitet. Disse ændringer er designet til at sikre en mere pålidelig datahåndtering og forbedre integrationen for udviklere.
 • Forbedringer i Engine: Opdateringer i vores engine bidrager til forbedret behandling af forespørgsler og data, hvilket forøger den samlede effektivitet og hastighed af systemet.

Disse rettelser er kritiske for at sikre en stabil og effektiv drift af Virkdata App, som er essentiel for vores brugeres daglige operationer og forretningsprocesser.

v1.3.0 · 4. april 2024

Ny Søgefunktion for Schweiziske Virksomheder og Forbedret Brugervenlighed
Opdateringer rettet mod at øge brugervenligheden og udvide geografiske søgemuligheder. I denne seneste version har vi indført vigtige forbedringer og nye funktioner, som udvider appens funktionalitet og brugervenlighed:

 • Søg på Schweiziske Virksomheder: Vi har tilføjet en ny funktion, der gør det muligt for brugere at søge specifikt efter schweiziske virksomheder (CH). Denne funktion er særligt nyttig for brugere, der har forretningsinteresser i Schweiz eller søger information om schweiziske markedspartnere.
 • Dashboard Optimeringer: Diverse forbedringer og optimeringer er foretaget på dashboardet for at forbedre den visuelle præsentation og brugervenlighed, hvilket hjælper brugere med at navigere og udnytte appens funktioner bedre.
 • Opdateret FAQ: Vi har opdateret vores FAQ-sektion med nye spørgsmål og svar, som reflekterer de seneste kundehenvendelser og almindelige forespørgsler. Dette sikrer, at vores brugere har adgang til relevante og opdaterede løsninger på deres spørgsmål.

Disse opdateringer er målrettet mod at give brugerne en mere omfattende og tilgængelig brugeroplevelse, samtidig med at de kan udvide deres forretningsmæssige rækkevidde til Schweiz.

v1.2.2 · 2. marts 2024

Forbedret Ydeevne og Øget Stabilitet
Vi er glade for at annoncere en ny opdatering, hvor vi har implementeret en række mindre rettelser og optimeringer til vores API. Dette hotfix er en vigtig del af vores løbende indsats for at forbedre funktionaliteten og driftssikkerheden:

 • Forbedret Ydeevne: Tekniske justeringer er foretaget for at forbedre API'ets hastighed og responsivitet, hvilket sikrer hurtigere og mere effektive forespørgselsbehandlinger..
 • Øget Stabilitet: Vi har rettet diverse småfejl og styrket systemets fejltolerance, hvilket bidrager til en mere stabil og pålidelig service.

Dette hotfix sikrer, at vores API fortsat leverer en pålidelig og effektiv service til alle brugere, og understøtter vores forpligtelse til at levere teknologi, der møder vores kunders høje krav til funktionalitet og pålidelighed.

v1.2.1 · 12. februar 2024

Forbedringer for at øge tilgængeligheden af information og brugerinteraktion
I denne version har vi indført nye funktioner og optimeringer, der forbedrer adgangen til information og gør navigationen i appen mere intuitiv:

 • Direkte Hentning af Oplysninger: Brugere kan nu hente oplysninger direkte fra Erhvervsstyrelsen under 'Min konto' -> 'Indstillinger'.
 • Dashboard Optimeringer: Vi har foretaget diverse optimeringer på dashboardet for at forbedre brugeroplevelsen og præsentationen af data, hvilket gør det lettere at få overblik og adgang til vigtige funktioner.
 • Opdateret FAQ: Basere på de seneste kundehenvendelser, har vi opdateret vores FAQ-sektion med nye spørgsmål og svar. Dette sikrer, at vores brugere har adgang til de mest aktuelle og relevante løsninger på almindelige spørgsmål.

Disse opdateringer er designet til at gøre Virkdata App mere brugervenlig og informativ, hvilket hjælper brugere med at navigere mere effektivt og få hurtigere svar på deres spørgsmål.

v1.2.0 · 24. januar 2024

Ny Søgefunktion for Finske Virksomheder og Forbedret Brugervenlighed
Nye funktioner og betydelige forbedringer i brugeroplevelsen. I denne opdatering har vi udvidet vores tjenester og forbedret brugervenligheden:

 • Søg på Finske Virksomheder: Vi har introduceret muligheden for at søge efter finske virksomheder i appen. Dette tilbyder vores brugere en større dækningsradius og lettere adgang til information om virksomheder i Finland.
 • Forbedret Abonnementsstyring: Brugere kan nu opgradere, nedgradere eller opsige deres abonnementer med nye informative pop-ups, der gør det nemmere at forstå og navigere i abonnementstilpasninger.
 • Automatisk Indsættelse af API Nøgle i Dokumentation: Når brugere er logget ind, bliver deres API-nøgle automatisk indsat i alle relevante steder i dokumentationen. Dette gør det lettere og hurtigere for brugere at kopiere kodeeksempler og implementere API'en effektivt.
 • Optimeret Responsive Layout: Layoutet er blevet optimeret for at sikre en bedre brugeroplevelse på forskellige enheder, hvilket gør appen mere tilgængelig og brugervenlig.
 • Opdateret FAQ: Vi har tilføjet nye spørgsmål og svar i vores FAQ-sektion baseret på nylige kundehenvendelser, for at sikre, at de mest relevante informationer er let tilgængelige for brugerne.

Disse opdateringer er rettet mod at forbedre den samlede funktionalitet og brugervenlighed i Virkdata App, samtidig med at vi udvider vores geografiske dækning og responstid over for brugerfeedback.

v1.1.2 · 6. januar 2024

Nye funktioner til bedre statistikoverblik og forbedret dokumentation
I denne opdatering har vi fokuseret på at udvide funktionaliteterne i vores app for at give brugerne et bedre overblik og mere detaljeret dokumentation:

 • Statistikgrafer på Dashboard: Vi har tilføjet nye grafiske fremstillinger af statistikker på dashboardet, som nu inkluderer visninger for år, uge, og dag. Disse grafer gør det nemmere for brugere at få et hurtigt overblik over deres data og tendenser over tid.
 • Lister med Forespørgsler: Der er tilføjet nye listervisninger, som gør det lettere for brugere at finde specifikke informationer direkte i appen. Detaljer om disse nye forespørgsler kan ses under sektionen 'Forespørgsler' i App.
 • Forbedret Dokumentation: Dokumentationen er blevet opdateret for at inkludere værdier, datatyper og detaljerede beskrivelser for alle data, der returneres fra vores API. Dette sikrer, at brugerne har adgang til nøjagtige og tydelige oplysninger om, hvordan de kan anvende og forstå dataene effektivt.

Disse opdateringer er designet til at forbedre brugernes evne til at analysere og forstå deres data, samtidig med at de får adgang til mere omfattende og præcise dokumentationsressourcer.

v1.1.1 · 11. december 2023

Forbedret Fejlhåndtering og Kodeeksempler
I denne version har vi implementeret vigtige opdateringer med henblik på at forbedre fejlhåndtering og debugging processer:

 • Forbedret Fejlhåndtering: Vi har tilføjet en omfattende fejlhåndteringsmekanisme, der inkluderer 12 forskellige fejltyper med tilhørende fejlkoder og definitioner. Dette hjælper udviklere med hurtigt at identificere og adressere problemer i deres kode.
 • Udvidet Kodeeksempler: Kodeeksempler i vores dokumentation er nu udvidet til at omfatte programmeringssprogene Ruby, Python, Swift og R, hvilket gør det lettere for udviklere at implementere vores API i deres foretrukne sprog.

Disse opdateringer er designet til at forbedre effektiviteten og præcisionen i fejlhåndtering samt at gøre det nemmere for udviklere at anvende og integrere Virkdata's API funktioner.

v1.1.0 · 3. november 2023

Udvidelse af søgefunktionalitet for norske virksomheder
I denne seneste opdatering har vi udvidet funktionerne for at imødekomme behovene fra danske brugere, der samarbejder med eller undersøger norske firmaer:

 • Søg på Norske Virksomheder: Vi har introduceret muligheden for at søge efter oplysninger om norske virksomheder. Dette tilføjer en værdifuld ressource for danske brugere, der har interesse i eller samarbejder med norske firmaer.
 • Test API Nøgle: En ny funktion 'test_api' er tilføjet, hvilket giver brugere mulighed for at teste deres API-nøgler før de tages i brug. Dette sikrer en mere pålidelig integration af vores tjenester.
 • Opdateringer i API og Engine: Vi har foretaget omfattende opdateringer og forbedringer i vores API og den bagvedliggende engine for at forbedre ydeevnen og stabiliteten.

Disse forbedringer er designet til at gøre det lettere for vores brugere at navigere og finde den nødvendige information hurtigt og effektivt, mens de også udvider deres forretningsmuligheder med norske partnere.

v1.0.2 · 16. oktober 2023

Fokus på ydeevne og stabilitet. Diverse Rettelser og Optimeringer i API:
I denne opdatering har vi fokuseret på at implementere en række mindre rettelser og optimeringer i vores API. Disse ændringer er designet til at forbedre både ydeevnen og stabiliteten af vores tjenester.

 • Ydeevneforbedringer: Vi har foretaget tekniske justeringer, der forbedrer API'ets hastighed og respons.
 • Stabilitetsforstærkninger: Vi har rettet mindre fejl og forbedret fejltolerance, hvilket sikrer en mere robust og pålidelig service.

Dette hotfix er et vigtigt skridt i vores løbende indsats for at sikre, at vores API opretholder høj standard og effektivitet, hvilket er afgørende for alle vores brugere.

v1.0.1 · 28. september 2023

Forbedringer i Virkdata App
Vi har implementeret en række opdateringer i Virkdata App for at forbedre informationsadgangen for vores brugere:

 • Ny Kundeportal Adgang: Brugere kan nu nemt tilgå vores kundeportal direkte fra appen for at se og administrere fakturaer.
 • Direkte Adgang til Dokumentation: Vi har tilføjet en funktion, der giver brugere direkte adgang til dokumentationen via appen, hvilket gør det nemmere at finde hjælp og vejledning.
 • Forbedret FAQ Adgang: Direkte adgang til FAQ-sektionen er nu tilgængelig i appen, hvor vi også har opdateret indholdet baseret på de seneste kundehenvendelser for at sikre relevans og nøjagtighed.

Disse ændringer er designet til at gøre det nemmere for vores brugere at navigere og finde den nødvendige information hurtigt og effektivt.

v1.0.0 · 14. september 2023

Officiel Lancering af Virkdata - Nu ude af Beta
Vi er stolte og glade for at kunne meddele, at Virkdata nu officielt er ude af beta! Denne lancering markerer en vigtig milepæl i vores rejse, og vi ønsker at udtrykke vores dybeste tak til alle vores kunder, der har deltaget i test- og udviklingsperioden.

Jeres engagement og værdifulde feedback har været afgørende for, at vi kunne finpudse vores systemer og tilpasse dem til brug i et driftsklar produktionsmiljø. Jeres input har hjulpet os med at identificere vigtige forbedringer og sikre, at vores løsninger møder jeres forretningsbehov effektivt.

Tak for jeres støtte og samarbejde!
Vi ser frem til at fortsætte med at levere innovative løsninger og forbedringer, som understøtter jeres forretninger. Velkommen til næste fase af vores fælles rejse med Virkdata!

Ready