Virkdata
Opret gratis konto Log ind

Betingelser

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsbegrænsning: Virkdata påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i prissætning eller trykfejl. Desuden fraskriver Virkdata sig ethvert ansvar for uforudsete hændelser, herunder, men ikke begrænset til, nedbrud på Virkdata, strømafbrydelser, forstyrrelser i internetforbindelsen, hærværk (inklusive fysisk skade, computervirus og hacking) samt misbrug af personlige oplysninger, der ligger uden for Virkdata's rimelige kontrol.

Data Nøjagtighed: Virkdata er ikke ansvarlige for unøjagtigheder eller fejl i de data, som leveres gennem Virkdata's API, og kan ikke holdes ansvarlige for afhængighed af disse data.

Ved at anvende Virkdata's tjenester accepterer du disse betingelser og forståelsen af, at Virkdata udfører sine tjenester under forudsætningen af disse begrænsninger.

Prispolitik, Betalingsbetingelser og Leveringsinformation

Priser og Betaling: Alle angivne priser er i danske kroner (DKK) eks. moms. Betalinger på Virkdata gennemføres via betalingsplatformen Stripe.com, medmindre andet er aftalt. Vi reserverer os retten til at rette eventuelle fejl i de oplyste priser.

Abonnementsbetingelser: Abonnementer hos Virkdata fornyes automatisk for hver periode indtil kunden aktivt opsiger abonnementet. Betaling for abonnementsperioder, der allerede er påbegyndt, refunderes ikke under nogen omstændigheder. Det påhviler kunden at opsige sit abonnement rettidigt og med passende varsel.

Opsigelse af Abonnement: Kunder har ret til at opsige deres abonnement til enhver tid, uden at angive årsag. Ved opsigelse forbliver abonnementet aktivt indtil udgangen af den periode, der allerede er betalt for. For eksempel, hvis du køber et abonnement den 1. i en måned og opsiger det den 14. i den efterfølgende måned, vil dit abonnement fortsat være aktivt indtil den 20. i den efterfølgende måned. Abonnementer kan nemt opsiges fra kundens Dashboard på Virkdata.

Disse betingelser sikrer en klar forståelse af vores prispolitik, betalingsmetoder, og hvordan vores abonnementsmodel fungerer.

Politik for Reklamebeskyttelse

Ret til Reklamebeskyttelse: I Danmark har virksomheder ret til at fravælge reklamehenvendelser ved at aktivere reklamebeskyttelse. Denne ret opretholdes, selv når data er indsamlet fra Virkdata.

Anvendelse af Data fra CVR: Ifølge Virks betingelser for brug af data fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) skal alle brugere respektere følgende regler i forhold til virksomheder, der har valgt reklamebeskyttelse:

  • Ethvert ønske om reklamebeskyttelse skal respekteres
  • Oplysninger om en reklamebeskyttet virksomhed eller personenhed i CVR, som er tilgængelige på Virk, må ikke anvendes til direkte markedsføringsformål. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, direkte kundekontakt såsom telefonopkald og målrettede postforsendelser
  • Ved videregivelse af information om reklamebeskyttede enheder til tredjeparter, skal det tydeligt angives, at disse enheder er beskyttet mod sådanne henvendelser

Konsekvenser ved Overtrædelse: Overtrædelse af disse regler kan medføre bødestraf.

Det er vigtigt, at alle brugere af Virkdata's tjenester forstår og overholder disse betingelser for at respektere individernes og virksomhedernes ret til privatliv og beskyttelse mod uønskede reklamehenvendelser.
Læs mere her
Jurisdiktion og Tvistløsning

Disse betingelser er underlagt lovgivningen i Danmark. Eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med disse betingelser eller brugen af Virkdata's tjenester, skal indbringes for og afgøres af danske domstole. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, spørgsmål om betingelsernes gyldighed, fortolkning og håndhævelse.

Ved at benytte Virkdata's tjenester accepterer du denne jurisdiktion som den eneste og eksklusive venue for tvistløsning.